Spotkanie Bilateralne w Niemczech, 22-25 Styczeń 2015 r.

Podczas warsztatów spotkali się uczestnicy z Polski i Niemiec.
Spotkanie było dedykowane kwestiom dotyczącym e-learningu i stosowaniu tego narzędzia w kształceniu dorosłych. Główny temat to:  Zastosowanie narzędzi cyfrowych oraz Internetu w nauczaniu i uczeniu się osób dorosłych.

Wprowadzenie do tematu: w ramach bieżącego projektu “Tools to Fly”, Polski partner opracował kurs online zatytułowany:  „Jak utworzyć stronę internetową opartą na WordPress”. Jest to kurs typu „krok po kroku” przeznaczony dla osób, które chciałyby utworzyć własną stronę internetową opartą na systemie zarządzania treścią. Kurs może być przydatny również dla nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać tak utworzoną stronę w praktyce edukacyjnej. Obecnie dostępna jest na platformie www.moodle.netedukacja.com polska wersja tego kursu. Kurs w wersji angielskiej jest właśnie opracowywany i ma być udostępniony online w marcu br.

Podczas niniejszego spotkania bilateralnego kurs został zaprezentowany partnerowi niemieckiemu oraz przeprowadzono kilka testów kursu w celu sprawdzenia, czy/i jakie elementy kursu wymagają poprawy oraz uzupełnień podczas przygotowywania angielskiej wersji kursu. Ponadto podczas spotkania dyskutowano o problemach i przeszkodach, jakie napotykają osoby dorosłe chcące zdobywać wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach online. Kwestię tę rozpatrywano zarówno z perspektywy nauczycieli jak i z perspektywy słuchaczy.

Organizacja przyjmująca zorganizowała także wizytę studyjną i zwiedzanie instytucji „WBM Werkstatt Bildung & Medien” zajmującej się szkoleniami i wspieraniem osób defaworyzowanych, w tym zwłaszcza pozostających bez zatrudnienia oraz  imigrantów.

Meeting Agenda

Uczestnicy podczas spotkania w Suhl oraz wizyty studyjnej:

DSCF0883_

DSCF0899_

DSCF0877_

DSCF0920_

DSCF0893_

DSCF0922_

DSCF0930_