Projekt partnerski Grundtvig

TYTUŁ

Tools to Fly

OKRES REALIZACJI

24 miesiące: 1.08. 2013 – 31.07.2015

OPIS

Ideą projektu TOOLS TO FLY jest zgłębienie tematu używania narzędzi cyfrowych oraz ocena wpływu wykorzystania narzędzi cyfrowych i Internetu na wzmocnienie pozycji ludzi w pewien sposób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (np. osób 50+, seniorów). Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń pod wspólnym hasłem „W świecie cyfrowym”. Szczegółowe tematy mają być ustalone przez każdą instytucję. Opisy programów szkoleń lub/i warsztatów zostaną udostępnione online w postaci tzw. Virtual resource centre. Zakładała się również wymianę doświadczeń, w przedmiotowym obszarze, pomiędzy instytucjami partnerskimi.