Podsumowanie realizacji projektu podczas spotkania w Berlinie

Ostatnie spotkanie było poświęcone kwestiom związanym z zamknięciem projektu.
Odbyło się w Berlinie, w dniach 16-17 lutego 2015 r. Dokonaliśmy podsumowania realizacji projektu, omówiliśmy kwestie związane z opracowaniem Raportu końcowego oraz ustaliliśmy jakie produkty opiszemy w bazie EST. Skupiliśmy się także na ustaleniu jakie materiały powinny się znaleźć w publikacji końcowej oraz uzgodniliśmy jaka ma być forma graficzna tej publikacji. Większość prac redakcyjnych związanych z publikacją została wykonana bezpośrednio podczas warsztatów w Berlinie.
Po zakończeniu sesji roboczych zwiedziliśmy siedzibę Bundestagu.

berlin_3303

berlin_0002

0018

berlin_3277