Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Polsce, Kraków 12-15.02.2015