Podsumowanie realizacji projektu podczas spotkania w Berlinie

Podsumowanie realizacji projektu podczas spotkania w Berlinie

Ostatnie spotkanie było poświęcone kwestiom związanym z zamknięciem projektu.
Odbyło się w Berlinie, w dniach 16-17 lutego 2015 r. Dokonaliśmy podsumowania realizacji projektu, omówiliśmy kwestie związane z opracowaniem Raportu końcowego oraz ustaliliśmy jakie produkty opiszemy w bazie EST. Skupiliśmy się także na ustaleniu jakie materiały powinny się znaleźć w publikacji końcowej oraz uzgodniliśmy jaka ma być forma graficzna tej publikacji. Większość prac redakcyjnych związanych z publikacją została wykonana bezpośrednio podczas warsztatów w Berlinie.
Po zakończeniu sesji roboczych zwiedziliśmy siedzibę Bundestagu.

berlin_3303

berlin_0002

0018

berlin_3277

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Polsce, Kraków 12-15.02.2015

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Polsce, Kraków 12-15.02.2015

Organizatorem spotkania była instytucja polska netEDUKACJA Sp. z o.o..
Uczestnicy pochodzili z dwóch krajów: Niemiec i Polski.

Meeting Agenda

Uczestnicy podczas warsztatów oraz prezentacji:

krakow_0227

krakow_0234

krakow_0237

krakow_0240

krakow_0241

krakow_0229

Prezentacje i Materiały

NIEMCY:
Presentation_Workshop_3
Guidelines_DEworkshop_3
Guidelines_DEworkshop_4

POLSKA:

Platforma eLearningowa Moodle
PL_Workshop1_Guidelines_

Prezentacja_warsztaty_ZIP_PL

PL_WordPress_Course_Guidelines_

Spotkanie Bilateralne w Niemczech, 22-25 Styczeń 2015 r.

Spotkanie Bilateralne w Niemczech, 22-25 Styczeń 2015 r.

Podczas warsztatów spotkali się uczestnicy z Polski i Niemiec.
Spotkanie było dedykowane kwestiom dotyczącym e-learningu i stosowaniu tego narzędzia w kształceniu dorosłych. Główny temat to:  Zastosowanie narzędzi cyfrowych oraz Internetu w nauczaniu i uczeniu się osób dorosłych.

Wprowadzenie do tematu: w ramach bieżącego projektu “Tools to Fly”, Polski partner opracował kurs online zatytułowany:  „Jak utworzyć stronę internetową opartą na WordPress”. Jest to kurs typu „krok po kroku” przeznaczony dla osób, które chciałyby utworzyć własną stronę internetową opartą na systemie zarządzania treścią. Kurs może być przydatny również dla nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać tak utworzoną stronę w praktyce edukacyjnej. Obecnie dostępna jest na platformie www.moodle.netedukacja.com polska wersja tego kursu. Kurs w wersji angielskiej jest właśnie opracowywany i ma być udostępniony online w marcu br.

Podczas niniejszego spotkania bilateralnego kurs został zaprezentowany partnerowi niemieckiemu oraz przeprowadzono kilka testów kursu w celu sprawdzenia, czy/i jakie elementy kursu wymagają poprawy oraz uzupełnień podczas przygotowywania angielskiej wersji kursu. Ponadto podczas spotkania dyskutowano o problemach i przeszkodach, jakie napotykają osoby dorosłe chcące zdobywać wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach online. Kwestię tę rozpatrywano zarówno z perspektywy nauczycieli jak i z perspektywy słuchaczy.

Organizacja przyjmująca zorganizowała także wizytę studyjną i zwiedzanie instytucji „WBM Werkstatt Bildung & Medien” zajmującej się szkoleniami i wspieraniem osób defaworyzowanych, w tym zwłaszcza pozostających bez zatrudnienia oraz  imigrantów.

Meeting Agenda

Uczestnicy podczas spotkania w Suhl oraz wizyty studyjnej:

DSCF0883_

DSCF0899_

DSCF0877_

DSCF0920_

DSCF0893_

DSCF0922_

DSCF0930_

 

 

III Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Niemczech, Suhl, 04-07.09.2014 r.

III Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Niemczech, Suhl, 04-07.09.2014 r.

Organizatorem spotkania była instytucja niemiecka: BIDA e.V.Kultur und Bildung.
Podczas spotkania podjęto następujące kwestie:

 • Prezentacja postępów realizacji projektu w poszczególnych krajach partnerskich.
 • Odwołanie się do Meeting Notes z poprzedniego spotkania oraz analiza co i w jakim zakresie zostało wykonane, a co wymaga uzupełnienia
 • Zaprezentowanie zaktualizowanej (o informacje podsumowujące pierwszy rok realizacji projektu) strony internetowej projektu Tools to Fly
 • Dyskusja na temat promocji i informacji oraz na temat sposobów rozpowszechniania rezultatów projektu
 • Prezentacje poszczególnych instytucji związane z zadaniami wykonami bezpośrednio podczas warsztatów w Suhl
 • Ustalenie terminu kolejnego spotkania projektowego
 • Doprecyzowanie zadań, jakie każda instytucja ma wykonać przed kolejnym spotkaniem
 • Przedstawienie wyników ewaluacji ostatniej mobilności
 • Ocena i ewaluacja bieżącej mobilności została dokonana online (Polska instytucja przygotowała i udostępniła ankietę ewaluacyjną do wypełniania online).
 • Przewidziano również działania o charakterze kulturowym.

Meeting Agenda

Uczestnicy podczas warsztatów oraz prezentacji:

DSCF9106_38

DSC_0389_20

DSC_0454_20

DSCF9222_38

DSC_0466_20

DSC_0495_20

Prezentacje na temat „Media and Communication” opracowane przez poszczególne kraje podczas spotkania w Suhl

GERMANY: Media and Communication

POLAND: Media and Communication

FINLAND: Digital Inclusion Presentation

WARSZTATY „W cyfrowym świecie: Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP”

WARSZTATY „W cyfrowym świecie: Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP”

W dniach 09.06.2014 oraz 11.06.2014  w sali konferencyjnej firmy netEDUKACJA (ul. Okrzei 20) odbyły się warsztaty dla dwóch grup uczestników, realizowane w ramach projektu Grundtvig „Tools to Fly”.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności obsługi i  uzyskiwania informacji  z Internetowego systemu ZIP (który powstał w połowie ub. roku, więc jest w zasadzie nowością) a w szczególności:

 • otrzymanie dostępu i rejestracji do systemu,
 • logowanie się,
 • opanowanie strategii efektywnego wyszukiwania danych.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali  się ze sposobami wyszukiwania niezbędnych informacji dotyczących usług medycznych świadczonych przez NFZ, a wśród nich: dostępu do bieżących ogłoszeń i komunikatów, podstaw prawnych, z uwzględnieniem zasad świadczenia usług za granicą i ich refundacji, programów profilaktycznych, wykazów i adresów przychodni, szpitali, placówek pomocy doraźnej, zaopatrzenia protetycznego, sanatoriów i aptek, terminów oczekiwania, kosztów leczenia.

Grupa do której adresowane było szkolenie: osoby 50 +

Materiały do kursu: prezentacja w postaci wydruku oraz Instrukcja typu „krok po kroku” w postaci drukowanej, ulotka (materiały zostały przygotowane przez osobę prowadzącą warsztaty).

II Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Finlandii, Helsinki, 05-08.05.2014 r.

II Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Finlandii, Helsinki, 05-08.05.2014 r.

Organizatorem spotkania była instytucja fińska: Apila yhdistyksen liitto ry 

Podczas spotkania podjęto następujące kwestie:

 • Prezentacja postępów realizacji projektu w poszczególnych krajach partnerskich, w tym zaprezentowanie opracowanych programów szkoleniowych oraz tematyki dla warsztatów
 • Odwołanie się do Meeting Notes z poprzedniego spotkania oraz analiza co i w jakim zakresie zostało wykonane, a co wymaga uzupełnienia
 • Zaprezentowanie (niniejszej) strony internetowej projektu Tools to Fly
 • Dyskusja na temat promocji i informacji oraz na temat sposobów rozpowszechniania rezultatów projektu
 • Informacja na temat wykorzystania portalu społecznościowego Facebook na potrzeby projektu
 • Prezentacja na temat wykorzystania systemu CMS WordPress przy tworzeniu bloga
 • Ustalenie terminu kolejnego spotkania projektowego
 • Doprecyzowanie zadań, jakie każda instytucja ma wykonać przed kolejnym spotkaniem (09/2014, DE)
 • Przedstawienie wyników ewaluacji dotychczasowych mobilności, tzn. pierwszego spotkania międzynarodowego w Krakowie (podsumowanie odpowiedzi udzielonych online – przedstawione jako plik PDF i omówienie)
 • Ocena i ewaluacja mobilności została dokonana online (Polska instytucja przygotowała i udostępniła ankietę ewaluacyjną do wypełniania online).

Przewidziano również działania o charakterze kulturowym.

Meeting Agenda

Uczestnicy podczas prezentacji:

Helsinki2

 

Helsinki5

 

Helsinki4

 

Helsinki6

 

Helsinki7

 

Helsinki_Meeting_WorkshopTasks
 
FINLAND: Digital Inclusion Presentation
 
POLAND: Why WordPress is the Easiest Way to Build Your WebSite

GERMANY: Digital Art Forms as a way of Expression